Veelgestelde vragen

Als je je kind niet aanmeldt, kan je voor het schooljaar 2024-2025 je kind pas inschrijven
vanaf 23 mei 2024 in een kleuter- of lagere school in Dendermonde.
Op dat moment zullen in een aantal van de scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

Alle kleuter- en lagere scholen van Dendermonde doen mee.
Je vindt het overzicht van alle scholen hier.
Je kiest best meerdere scholen. Jouw volgorde van voorkeur telt. Bij te weinig plaatsen in je school van 1ste voorkeur, heeft je kind een 2de kans in de 2de school van voorkeur en zo verder.

Dat kan, de vestigingsplaatsen staan in de lijst van de scholen waarvoor je je kind kan aanmelden. De afstand domicilie/werkplek – vestigingsplaats wordt dan in rekening genomen.

Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig om het aan te melden.
Het rijksregisternummer kan je terugvinden op de Kids-ID van je kind of op een kleefbriefje van de mutualiteit.

Neen, je kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

Je vindt hier een overzicht van de vrije plaatsen per school.

Is er voldoende plaats vrij in de school van je eerste keuze, dan wordt deze toegewezen.
Zijn er meer aanmeldingen dan vrije plaatsen voor een school of vestigingsplaats dan gaat de voorrang :

  • eerst naar broers en zussen en kinderen van personeel,
  • dan naar de kinderen die het dichtst bij de school wonen of wiens ouders het dichtst bij de school werken.

Wil je als ouder meerdere kinderen uit je gezin in eenzelfde school aanmelden ?
Dat kan.
Je vult alle kinderen die je aanmeldt in op het aanmeldingsformulier in.
Hou er wel rekening mee dat de plaatsen slechts toegewezen worden als er voor elk van jouw aangemelde kinderen een plaats vrij is in de school.
Is er voor 1 van de kinderen geen plaats in de school, dan krijgt geen enkel kind een plaats toegewezen.

We maken een uitzondering voor meerlingen. Als er plaats is voor 1 kind van de meerling, dan krijgen alle kinderen van de meerling een plaats toegewezen.

Voor de afstand tot de school geldt wandelafstand.
Deze wordt berekend via GoogleMaps
U kan de afstand thuis (domicilieadres) -school of de afstand werkplek-school opgeven.
Bij inschrijving op school, toont u aan dat het opgegeven domicilieadres en het werkplekadres klopt.
Bij betwisting oordeelt de Ombudsdienst Inschrijvingen.

Als je met een officieel document kan aantonen dat je in de loop van het schooljaar 2024-2025 op een ander adres zal wonen, kan de Ombudsdienst Inschrijvingen de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt.

Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de Ombudsdienst Inschrijvingen.

Neem contact op met de helpdesk : helpdesk-basis@naarschoolindendermonde.be

Je kan terecht bij de LOP-deskundige : liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be

De LOP-deskundige zal je klacht voorleggen aan de Ombudsdienst Inschrijvingen.
Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Commissie Leerlingenrechten.
(ev. nadat je een bericht hebt ontvangen van de Ombudsdienst Inschrijvingen)
Je vindt de contactgegevens van deze commissie op de website https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-en-administraties/organisatie-en-beheer/commissie-inzake-leerlingenrechten/commissie-inzake-leerlingenrechten-hoe-dien-je-een-klacht-in


Breng volgende documenten mee bij de inschrijving:

  • De brief van het LOP = ticket met info over het resultaat an je aanmelding
  • Kids-ID van je kind of een kleefbriefje van de mutualiteit (voor het rijksregisternummer)
  • Je identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)
  • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilieadres waarmee je hebt aangemeld, indien dit verschillend is van het huidige domicilieadres
  • Indien van toepassing een bewijs van plaats van tewerkstelling als je koos voor de afstand school-werkadres van 1 van de ouders

Neem contact op met de LOP-deskundige : liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be

Tel : 02 553 70 02

Neem contact op met :
Huis van het Kind De Kroon : 052 272794 – info@huisvanhetkind-dekroon.be
Brugfigurenwerking Dendermonde : 0471 61 12 53 – wies.dierickx@dendermonde.be
LOP-deskundige : 02 553 70 02 – liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be
GO! CLB Prisma : 052 33 88 80 – info@go-clbprisma.be
VCLB Waas & Dender : 03 316 20 30 – dendermonde@vclbwaasdender.be