Inschrijven in het basisonderwijs in Dendermonde

Gewoon basisonderwijs

Zoek je nog een plaatsje in een school in Dendermonde ?
Klik hier om het onderwijsaanbod in Dendermonde te verkennen.
Klik op vrije plaatsen om te zien of er plaats is in het leerjaar van jouw voorkeurschool.

Wens je in te schrijven ?

Contacteer de school en laat weten dat je je kind wenst in te schrijven.
Heeft de school geen vrije plaatsen meer ?
De school bezorgt je een weigeringsdocument.
Tot en met 7 oktober respecteert de school een chronologische volgorde van inschrijven.
Zodra een plaats vrijkomt, contacteert de school de ouder van het kind dat als eerste op de wachtlijst staat.

Buitengewoon basisonderwijs

Wens je in te schrijven in het Bu BaO Oscar Romerocollege Campus het Laar ?

In het Bu BaO Oscar romerocollege Campus Het Laar zijn geen vrije plaatsen meer.
KlikĀ hierĀ voor meer informatie.

Neem contact op met de school. Je kan je kind registreren en op de wachtlijst plaatsen.
Je krijgt een weigeringsdocument met info over de capaciteit en de plaats van je kind op de wachtlijst.
De school respecteert de wachtlijst tot en met 7 oktober.
Zodra een plaats vrijkomt, contacteert de school de ouder van het kind dat als eerste op de wachtlijst staat.