Praktisch

Wanneer mag mijn kind naar school?

kinderen geboren t.e.m.starten opdus vanaf ...
01/03/20181ste schooldag van september01/09/2020
09/05/20181ste schooldag na de herfstvakantie09/11/2020
04/07/20181ste schooldag na kerstvakantie04/01/2021
01/08/20181ste schooldag van februari01/02/2021
22/08/20181ste schooldag na krokusvakantie22/02/2021
19/10/20181ste schooldag na paasvakantie19/04/2021
17/11/20181ste schooldag na het hemelvaartverlof17/05/2021
Vanaf 18/11/20181e schooldag van september 202001/09/2021

Bereken de instapdatum voor je kleuter

Schoolkosten basisonderwijs?

Het basisonderwijs in Vlaanderen is kosteloos:

  • Basisscholen mogen geen inschrijvingsgeld vragen
  • Basisscholen mogen geen bijdragen vragen voor zaken (lesmateriaal, uitstappen,…) die noodzakelijk zijn om de eindtermen te halen of om de ontwikkelingsdoelen na te streven. Hiervoor bestaat er een officiĆ«le lijst met kosteloze materialen. De school moet niet alle opgesomde materialen uit de lijst aanbieden, maar als de school gebruik maakt van iets uit die lijst om de eindtermen te bereiken of de ontwikkelingsdoelen te behalen, dan moet ze dat gratis aanbieden.

Bijdrage voor activiteiten, materialen en meerdaagse uitstappen

Basisscholen mogen wel een bijdrage vragen voor:

  • Activiteiten tijdens de schooltijd die niet strikt noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, maar die school boeiender maken. Hier vallen onder andere sportactiviteiten, toneelbezoeken en uitstappen onder. Ook zwemlessen vallen hier onder, maar zwemlessen zijn wel gratis tijdens 1 schooljaar in het lager onderwijs.
  • Materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, maar die de school wel oplegt, waardoor u niet zelf naar een goedkoper alternatief kunt zoeken.
    • U moet het materiaal op school aankopen.
    • De school vraagt specifiek materiaal, zoals een bepaald tijdschrift of een bepaald type map.
  • Meerdaagse uitstappen zoals zee-, bos- of plattelandsklassen die (geheel of gedeeltelijk) binnen de schooluren vallen. U bent niet verplicht om uw kind te laten deelnemen. Als uw kind meegaat, kan de school daarvoor wel een bijdrage vragen.

Lees meer op https://www.vlaanderen.be/schoolkosten-in-het-basisonderwijs