Aanmelden

  Gegevens kind
  Domicilieadres van je kind

  Vul hier het domicilieadres in van je kind (of kinderen).


  Hoeveel kinderen wil je aanmelden voor een nieuwe school?

  Gegevens van je kind


  Gekoppeld aanmelden?

  Gekoppeld aanmelden wil zeggen dat je meer dan 1 kind uit hetzelfde gezin of dezelfde leefentiteit samen aanmeldt voor een nieuwe school. Je wil dat jouw kinderen naar dezelfde school gaan.
  Opgelet! Als er voor 1 van de kinderen geen vrije plaats is in de school, dan krijgt geen van de kinderen een toewijzing in die school. Het systeem zoekt naar de hoogst mogelijke keuze waar voor alle gekoppelde kinderen een plaats vrij is.Kinderen kunnen niet gekoppeld worden aan broertjes of zusjes die al in de school van je keuze schoollopen.

  Niet gekoppeld aanmelden wil zeggen dat elk van de aangemelde kinderen toegewezen wordt aan de hoogst mogelijke schoolvoorkeur. Je vindt het OK dat je kinderen naar verschillende scholen gaan als er onvoldoende vrije plaatsen zijn.

  Ben je niet zeker of je bij het aanmelden je kinderen moet koppelen, neem contact op met de helpdesk op 02 553 50 19

  Gegevens van je 1ste kind


  Gegevens van je 2de kind


  Gegevens van je 3de kind


  Gegevens van je 4de kind


  Gegevens van je 5de kind


  Gegevens ouder
  Gegevens ouder

  Ander adres


  Gegevens over het gezin
  Gegevens over het gezin

  (Bij ja: neem de brief van de Dienst Studietoelagen of het rekeninguittreksel mee naar de inschrijving.)


  Schoolvoorkeuren

  Voorrangsgroep


  Afsluiter
  Afsluiter