Starten in het kleuteronderwijs

Op zoek naar info over inschrijven en aanmelden voor schooljaar 2023-2024 ?
Neem deel aan de online infoavond.